Тренинг курс TC Safety Net 2 која што се одржа во периодот од 29 Август до 05 септември 2012 години проект одобрена од страна на Европската комисија програма Млади во Акција

Posted on
Тренинг курс TC Safety Net 2 беше организиран во Кавадарци, Македонија, на кој што учествуваа вкупно 46 учесници од земјата домаќин, Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Литванија, Србија, Латвија, Албанија, Турција, Бугарија, Косово, Италија, Чешка, Шпанија, Словенија и Романија. На овој тренинг курс се собраа младински работници во интеркултурна средина за учење, интерактивен пристап, пр...
More

Младинска размена The plastic dragon – back to nature која што се одржа во периодот од 20 до 29 Јуни 2013 годиниа проект одобрена од страна на Европската комисија програма Млади во Акција

Posted on
Проектот "The plastic dragon - back to nature" се одржа во Струга на кој активно учество зедоа 56 учесници и лидери од Македонија, Полска, Србија, Литванија, Албанија, Хрватска, Бугарија и Италија. Учесниците имаа можност да работат во мултикултурна средина во градот Струга. Овој проект промовираше активно граѓанство на младите луѓе и покрена темата на младинското учество. Притоа преку развиени с...
More

Младинска размена The steps for a chance која што се одржа во периодот од 12 до 21 февруари 2014 годиниа проект одобрена од страна на Европската комисија програма Млади во Акција

Младинска размена The steps for a chance која што се одржа во периодот од 12 до 21 февруари 2014 годиниа проект одобрена од страна на Европската комисија програма Млади во Акција
Младинска размена The steps for a chance беше наменета за младите работници, со цел да се запознаат со лични брендирања на алатки кои можат да бидат корисни како еден од пристапите за работа со младите кои бараат работа. Ова брендирање алатки беше презентиран на пошироката публика преку театар. На овој проект Учесниците учеа нови методи на работа, по што тие беа во можност да ги разберат нивните п...
More

Проект Sending Hope 2 кој што се спроведе 11- 18 Јуни 2016, проект одобрен од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус +

Проект  Sending  Hope 2 кој што се спроведе 11- 18 Јуни 2016, проект одобрен од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус +
Проект  Sending  Hope 2 вклучи 25 учесници од 4 држави: Словенија, Бугарија, Хрватска, Македонија и Романија. Учесниците работеа на  создавање разгледници на тема за подигање на свеста за човековите права и социјалната вклученост на малцинските групи и подигнување на свеста за нивно вклучување во секојдневниот живот. Темата на овој проект е промовирање на социјална вклученост и европска свест, пр...
More